Ortem Elektronik yeni nesil teknolojileri sürekli takip etmekte olup, nitelikli ve güçlü Ar-Ge  altyapısıyla geliştirdiği otomotiv ürünlerini ORTEM ve Xtakip markaları ile modern teknolojiler kullanarak üretmektedir. 
Otomotiv elektroniğinde Ortem markası ile, güç kontrol üniteleri,  elektronik kontrol Üniteleri, gösterge ve kayıt cihazları, sinyal dönüştürücü cihazlarını; Xtakip markası ile de araç, personel ve varlık takibi gibi telematik cihazlarını ticarileştirmektedir.

Ürünlerini üretirken;

•Doğal kaynakları korumayı,

•Tüm çevre, sağlık, çalışma mevzuatı, tüzük ve yasalarını takip ederek uymayı,

•Kirliliğin ve atıkların azaltılması için temiz üretim teknolojilerini kullanarak atığı kaynağında azalmaya yönelik tüm proses değişikliklerini yapmayı,

•Yeni proses, ürün yada çalışmaların yapılmadan önce çevreye etkilerini araştırarak gözden geçirmeyi,

•Risk analizi yaparak, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeleri yapmayı,

•Müşteri beklentilerini karşılamayı ve çalışanların mutluluğunu amaçlayan toplam kalite sistemimizde ilgili standartları uygulamayı,

•Sistemin etkinliğinin ölçülerek sürekli iyileştirilmesi ve şartlara uygunluğunun sağlanması için İSGÇ Sistemini güncel tutmayı,

•Sürekli iyileştirme yaparken özellikle yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek için çalışanların önerilerini de alarak gerekli düzenlemeleri yapmayı, 

•Çalışanların yasal gereklilik sınırları içerisinde sağlık muayenelerini yapmayı,

•Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, özellikle İSGÇ ile ilgili uyulması gerekli olan uygulamalar hususunda çalışanları ve ilgili tarafları bilgilendirmeyi,

•Yardımcı sanayiilerin ve tedarikçilerin İSGÇ uygulamalarına karşı sorumlu kuruluş olmalarını teşvik etmeyi,

•Gerekli kişisel koruma ekipmanlarını sağlamayı, kullanım ve bakım talimatlarını oluşturmayı,

•Gelişen ürün ve üretim teknolojisini uygulayarak, sürekli eğitimle desteklenen çalışanları ile sürekli gelişmeyi, taahhüt eder.

Her Hakkı Saklıdır 2014 © Ortem
Osman Yılmaz Mah.İstasyon Cad.No:636/B Gebze/Kocaeli    T:0 262 644 10 00    F:0 262 644 79 78
bilgi@ortem.com.tr   .   insankaynaklari@ortem.com.tr